Välkommen till Brf Bäcken i Stockholm!

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna i kvarteret Mässen 14 (Artillerigatan) och 15 (Armfeltsgatan) och omfattar 176 lägenheter och 28 lokaler. Föreningens två byggnader är grönklassade i Stockholms Stadsmuseums klassning av innerstadsfastigheter, d v s den näst högsta skyddsklassen. Byggnaderna är uppförda i funkisstil.

Läs mer >