Välkommen till Brf Bäcken i Stockholm!

Bostadsrättsföreningen registrerades av Länsstyrelsen den 27 november 1946. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna och marken i kvarteret Mässen 14 (Artillerigatan) och 15 (Armfeltsgatan) och omfattar 176 lägenheter och 33 lokaler.

Föreningens två byggnader är grönklassade i Stockholms Stadsmuseums klassning av innerstadsfastigheter, d v s den näst högsta skyddsklassen. Byggnaderna är uppförda i funkisstil.