Andrahandsuthyrning

2016-02-23

Andrahandsuthyrning/upplåtelse – anvisningar

Den som vill hyra ut sin bostadsrätt skall söka medgivande/samtycke från styrelsen. Bostadsrättshavaren skall då ange ett skäl för att få föreningens tillstånd – se §47 i stadgarna.

En fullständigt ifylld blankett läggs i styrelsens brevlåda i entrén på Artillerigatan 78 eller sänds till styrelsens e-postadress: styrelsen@brfbacken.com och svar kommer inom 2 veckor till din e-postadress som du anger på blanketten. Efter styrelsen beslut sänds din ansökan till SBC för handläggning.

Medgivande kan ges för max 12 mån – därefter måste ny ansökan göras.

Riktlinjer för vad som krävs för att få styrelsens medgivande/samtycke finns hos bl.a.   Fastighetsägarna  och  Hyresnämnden

Korttidsuthyrning (som Airbnb, dvs. hotell liknande uthyrning) är inte tillåten.

Om du får medgivande/samtycke – tänk på att:

  • du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  • du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom d v s uppfyller föreningens trivsel- och ordningsregler.
  • upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt
  • hyresgästen får endast använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.

En ansökan skall göras för att föreningen ska ha kännedom om att din bostadsrätt är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Föreningen ska alltid ha aktuella kontaktuppgifter både till den boende och till medlemmen. Du är som ägare av bostadsrätten alltid ansvarig även när den är uthyrd. Det är du som innehavare som ansvarar för att föreningen får tillträde till lägenheten vid behov samt för eventuella skador och störningar som uppkommer. Registrering av hyresgästens telefonnummer i porttelefonen sker via kontakt med SBC.

Begreppet inneboende användes i vissa sammanhang. Det krävs inget medgivande för att ha en inneboende. Om du däremot vistas på annan ort och låter den inneboende disponera lägenheten helt på egen hand, så blir det en andrahandsupplåtelse och medgivande krävs. Detta gäller också om t.ex. föräldrar flyttar och ett barn bor kvar. Även denna form kräver medgivande från styrelsen.

Uthyrning utan styrelsens medgivande kan leda till att medlemmen förlorar nyttjanderätten till bostadsrätten. Andrahandsuthyrning skall anmälas till Skatteverket.

Avgift: Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift som f.n. är 300 kr/månad för den period som uthyrningen/upplåtelsen gäller. Denna avgift debiteras i sin helhet på första ordinarie avgiftsavi efter godkännandet av uthyrningen. Avgiften återbetalas inte även om perioden för andrahandsupplåtelse förkortas.

Digital blankett

Uppgifter om lägenheten

Lägenhetsnummer

Lägenhetens adress

Lägenhetens storlek

Lägenhetens postadress

Uppgifter om bostadsrättshavare

Bostadsrättshavarens namn

Adress under uthyrningstiden

Telefon

Postnr

Postadress

E-post

Uppgifter om andrahandshyresgäst

Hyresgästens namn

Personnummer

Telefon

Adress

Postnr

Postadress

Ansökan avser uthyrning under tiden
Ansökan kan endast omfatta upp till ett år i sänder och jämn kalendermånad.

Skäl för uthyrning

Utskriftsbar pappersblankett