Föreningslokalen

Föreningen har en samlingslokal för ca 60 personer med ingång från källargången Artillerigatan.
Styrelsen genomförde under 2014 en omfattande upprustning av
föreningslokalen och hoppas, att den under många år ska vara till nytta och
glädje för föreningens medlemmar.
Med tanke på att lokalen ligger centralt placerad i fastigheten har styrelsen
under årens lopp beslutat om vissa riktlinjer för lokalens skötsel och styrelsen
har efter upprustningen samlat och reviderat dem. Se bokning och ordningsregler.

Styrelsen hoppas, att dessa riktlinjer ska bidra till att hänsyn visas alla
medlemmar i vår förening. Bristande städning/skada debiteras medlem,
som hyr lokalen.

STYRELSEN
Brf Bäcken
Januari 2015