Förvaltning

Bostadsrättsföreningen förvaltas av Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC).