Ekonomisk förvaltning

Från och med 1/9 2016 är SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) föreningens nya ekonomiska förvaltare.

De handhar allt som gäller utskrift, hantering, utskick av avier. Bevakning av betalningar, utskick av påminnelser och inkasso.

De handlägger hyresavtal, överlåtelser och pantsättningar.

De uppdaterar kontinuerligt objekts-, lägenhets- och medlemsregister.

Vår Brf- och hyresavdelning har tre områden:

Betalningsärenden:
Avgifts- och hyresavier, påminnelser och inkasso.

Hyresärenden:
Lokaler, garage och p-platser.

Bostadsrättsärenden:
Överlåtelse, pantsättning och kontrolluppgifter.

Till Kundtjänst kan du ringa eller skicka ett mail med boendefrågor som rör främst lägenheten, men även föreningen.

Kundtjänst
0771-722 722
Telefontid måndag – fredag 07.00-21.00.

Övrig tid är du välkommen att skicka ett meddelande via denna länk www.sbc.se/Kontakta-SBC/

Kundtjänst kan även hjälpa dig med OCR-nummer, namnbyten, nycklar och taggar.