Mangelrum

För den som vågar

332434833

finns en gammaldags stenmangel, som lär vara fantastisk till damastdukar…

Mangelrummet är beläget vid Artillerigatans uppgång 84.