Sophantering

I föreningen finns olika alternativ för avfallshantering.

Hushållsavfall.   I trapphusen har vi sopnedkast för hushållsavfall.
Avfallspåsen får inte vara större än 25-30 liter och vara väl hopknuten eller igentejpad.

För tidningar och kartonger samt lampor och batterier finns behållare i “garaget ” Artillerigatan 78 och på Armfeltsgatan 18 finns behållare för tidningar.

En container för grovsopor kommer fyra gånger per år. Den ställs upp på Artillerigatan. Containern står i ett dygn.

Följande datum gäller för 2018.

  • 9 januari
  • 3 april
  • 21 augusti
  • 2 oktober

OBSEVERA att inget elavfall får slängas i containern

Övrigt lämnas vid sopstationer och återvinningsstationer eller till miljöbilen se Stockholms stads hemsida.