Sophantering

I föreningen finns olika alternativ för avfallshantering.

Hushållsavfall.   I trapphusen har vi sopnedkast för hushållsavfall.
Avfallspåsen får inte vara större än 25-30 liter och vara väl hopknuten eller igentejpad.

För tidningar och kartonger samt lampor och batterier finns behållare i “garaget ” Artillerigatan 78 och på Armfeltsgatan 18 finns behållare för tidningar.

En kontainer för grovsopor kommer fyra gånger per år. Den ställs upp på Artillerigatan och står i ett dygn.

OBSEVERA att inget elavfall får slängas i Containern

Övrigt lämnas vid sopstationer och återvinningsstationer eller till miljöbilen se Stockholms stads hemsida.