Återvinningsstationer

Återvinningsstation för glas, plast, metall, kartong, tidningar och små batterier finns på Erik Dahlbergsgatan vid Olaus Petrigatan och på Östermalmsgatan bakom Östra Real. Tänk på att i våra sopnedkast får du endast kasta väl paketerat hushållsavfall!

Mobil miljöstation

Stockholms mobila miljöstation tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista.

Läs mer om om mobila miljöstationen och ladda ner turlistan för Östermalm.

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna det mesta: grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas in i återbruket, finns på varje återvinningscentral.

Återvinningscentraler i Stockholm