Återvinningsstationer

För hantering av material som går att återvinna och som inte är hushållssopor hänvisas till stadens återvinningsstationer.

Återvinningsstation för glas, plast, metall, kartong, tidningar och små batterier finns på Erik Dahlbergsgatan vid Olaus Petrigatan och på Östermalmsgatan bakom Östra Real.
I våra sopnedkast får man kasta endast väl paketerat hushållsavfall!

En ambulerande återvinningsbil för elavfall och kemikalier kommer till platser i vår närhet då och då. Körschema finns på Stockholms stads hemsida välj Trafikkontoret.