Container för grovsopor

      Container 2020

  • 28 januari, 7 april
  • 18 augusti, 6 oktober

DETTA FÅR DU INTE SLÄNGA I CONTAINERN

  • Elektronikavfall (ej sladd el. batteridrivna föremål)
  • Färg/kem/oljor
  • Bildäck
  • Kyl/frys
  • Batterier & ljuskällor
  • Asbest

Om dessa fraktioner läggs i containers för blandat avfall utgår en straffavgift ifrån sorteringsanläggningarna.

Containern står kvar i ett dygn.