Container för grovsopor

Container 2020

  • 28 januari
  • 7 april
  • 18 augusti
  • 6 oktober

Containern ställs upp utanför Artillerigatan 86, och står kvar i ett dygn.

Detta får du inte slänga i containern:

  • elektronikavfall (= föremål med sladd eller som är batteridrivna)
  • färg, kemikalier, oljor
  • bildäck
  • kyl, frys
  • batterier, ljuskällor
  • asbest.

Om du slänger något av detta i containern får föreningen betala en straffavgift.

Se även Återvinningsstationer.