Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och finns namngiven på anslagstavlorna i
varje entré. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta
valberedningen.

För innevarande verksamhetsår ingår i styrelsen:

Ordinarie Ledamöter
Anders Lindblom, ordförande
Ing-Marie Gren, vice ordförande, ekonomiansvarig
Hans Dyhrfort, sekreterare
Moritz Weiss, fastighetsfrågor

Suppleant
Anne Schönberg