Valberedning

Valberedningen arbetar från årsstämma till årsstämma.

För närvarande ingår följande personer i valberedningen

Mats Rygart (sammankallande)

Kalle Skybrant