Sälja

Om du ska sälja din lägenhet ska du beställa en överlåtelsekontroll hos SBC. Ring 08-562 559 72, eller skicka ett mejl till charlotte.villen@sbc.se Föreningen svarar för kostnaden för detta.

Några kom-ihåg:

  • Mäklare/säljare ska sända alla överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap/utträde till styrelsen för godkännande. Handlingarna kan skickas till föreningen antingen per post eller via SBC:s digitala mäklartjänst. Eventuella fullmakter ska bifogas i original.
  • Om det är ett dödsbo som säljer krävs intyg från Skatteverket och utdrag från registrerad bouppteckning som visar vem som är legal ägare av bostadsrätten som ska säljas.
  • Minsta delägarskap är 10 %.
  • Vid utflyttning: var aktsam om våra trapphus och hissar. För hissarna finns skyddsmattor till väggarna. De ska användas vid alla transporter av större föremål i hissen. Hissmattorna finns i mattpiskrummet i källaren under Artillerigatan 86.