Cykelstölder

Det har tyvärr förekommit flera cykelstölder i kvarteret den senaste tiden, och medlemmar har blivit av med sina cyklar som stått parkerade utanför porten. Följ polisens råd för att skydda dig mot cykelstölder:

  • Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.
  • Lås fast cykeln vid ett fast föremål.
  • Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer går det att identifiera din cykel.

Ett bra tips är också att fotografera och DNA-märka sin cykel.

Om oturen ändå är framme: polisanmäl alltid, antingen via polisens webbplats eller via telefon 114 14. Lämna så många uppgifter du kan för att cykeln ska hittas fortare, till exempel märke, modell, färg, ramnummer, annan märkning, skador och speciell utrustning.

Ställ gärna cykeln i cykelrummet när du inte använder den under en längre tid.


Den 8 september blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 8 september övergår Com Hem till att sända tv-kanaler helt digitalt, med en stor förbättring av bild och ljud. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital mottagning på din tv. Det kan du göra redan nu.

Det här behöver du göra

För att komma åt de digitala sändningarna behöver du ställa in din tv för digital mottagning. På baksidan av det här bladet hittar du en beskrivning av hur du gör. Dina digitala kanaler finns redan tillgängliga, så ett tips är att ändra till digital-tv redan idag.

Så här kollar du om du tittar analogt eller digitalt idag

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

Om du har en äldre tv

Om du har en tv som inte kan ta emot digitala signaler behöver du skaffa en särskild box eller ett programkort för digital mottagning. Det gäller till exempel om din tv är inköpt före 2008. Com Hem erbjuder en digitalbox till reducerat pris, 593 kr. Beställ via Com Hems webbplats www.comhem.se/tv/bestall-box, eller ring Com Hems kundservice, telefon 90 222.

Mer information på Com Hems webbplats

På Com Hems webbplats hittar du mer information om digitaliseringen bland annat en instruktionsfilm och svar på de vanligaste frågorna om digitaliseringen.

Till Com Hem

Det digitala grundutbudet från den 8 september

De här kanalerna ingår i ditt grundutbud. Dessutom tillkommer även vissa lokala kanaler och Com Hem Play Grund för alla boende som är mantalsskrivna på en adress till våra fastigheter. Med Com Hem Play Grund kan du se på kanalerna i grundutbudet via din telefon, läsplatta eller dator. Logga in med Bank-id.


Eldningsförbud upphör

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Nu kan vi åter elda i våra öppna spisar

Eldningsförbudet  har nu upphört

Var bara uppmärksammad på om det skull läcka ut rök
från rökgasluckorna eller från fläktlucka i taket på vindsplanet
så att ingen ringer brandkåren i onödan.

Hälsningar
Styrelsen


Städning

 

 


Inbrott i lokal

Styrelsen ber samtliga medlemmar om uppmärksamhet

Det har skett ett inbrott hos en av våra hyresgäster.

Ni ombedes omgående kontrollera era förråd på vind och i källare.

I föreningen har vi ett skalskydd för vår säkerhet.

Styrelsen vill påminna er om att inte släppa in personer som ni inte känner genom att vara vänliga.

Denna vänlighet måste omedelbart upphöra.

Kontrollera alltid att ytterdörrar stängs efter er och att ingen annan kommer in efter er.

Ställ aldrig upp en ytterdörr utan bevakning gäller även hantverkare etc.

Detta är ytterst viktigt för er personliga säkerhet.

Styrelsen

 


Corona info


Strömavbrott

Strömavbrott i fastigheten Artillerigatan 74-86

Tisdag 25/2 kl 11 – ca 13.

Strömavbrottet påverkar endast fastighetens elförsörjning – ej lägenheterna.

Det innebär att det finns ingen belysning i trapphus, vindar, källarkorridorer,

dörröppnare och tvättmaskinerna är avstängda.

Tvättmaskiner Grön o Blå på Armfeltsgatan påverkas ej.

Relacom skall byta några transformatorer på inkommande ledningar.

Hälsningar
Styrelsen


ELDNINGSFÖRBUD

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Styrelsen har nu åtgärdat problemet i trapphus 78
Med gott resultat.
Proveldning utfördes i helgen.

Eldningsförbudet på Artillerigatan 78 har nu upphört

Styrelsen har beslutat att gå vidare med att åtgärda resten av huset.
Vi avvaktar nu en offert från ventilationsfirman för resterande åtgärder och en tidsplan.
Vi tar ett trapphus i taget så vi kan testa varefter och släppa på eldningsförbudet.

För vidare information se trapphustavlorna

Styrelsen


Systemunderhåll

Torsdagen 23/1-2020 mellan 17.00-24.00 kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på bokningssystemet. Detta innebär att web-bokning och appen kommer ligga nere för boende och kan ej användas under denna tid. Detta innebär att  bokning av tvättstugor inte kommer kunna ske under denna tid, däremot kommer ni kunna nyttja pass som redan är i bokade under denna tid.
Styrelsen

Eldningsförbud

ELDNINGSFÖRBUD

Styrelsen har beslutat om totalt eldningsförbud från och med idag och tillsvidare i fastigheten Mässen 14 (Artillerigatan 74 – – 86).

I samband med brandskyddskontroll och renovering av brandluckorna har utan vår vetskap viss tätning tagits bort av entreprenören vilket medför att brandrök sipprar ut från brandluckan ut i trapphuset.

Då vi inte vill ha fler onödiga utryckningar av brandkåren inför vi nu totalt eldningsförbud i hela fastigheten.

Vi har kallat entreprenören till möte på måndag för att då besluta om åtgärder så att vi kan elda i de öppna spisarna igen men räkna med att det dröjer några veckor efter helgerna.

Styrelsen