Grovsopor

Container för grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum i fastigheten. Istället ställs en container upp sex gånger om året där du kan slänga grovsopor. Tänk på att det finns saker som du inte får slänga här, utan som du måste ta med till en återvinningscentral – se nedan.

Detta får du inte slänga i containern:

 • elektronikavfall (= föremål med sladd eller som är batteridrivna)
 • färg, kemikalier, oljor
 • bildäck
 • kyl, frys
 • batterier, ljuskällor
 • asbest.

Om du slänger något av detta i containern får föreningen betala en straffavgift.

Se även Återvinningsstationer.

Datum för container 2023

 • 17 januari
 • 14 mars
 • 9 maj
 • 5 september
 • 24 oktober
 • 12 december

Containern ställs upp utanför Artillerigatan 86, och står kvar i ett dygn.