Om oss

Vår bostadsrättsförening registrerades av Länsstyrelsen den 27 november 1946. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna i kvarteret Mässen 14 (Artillerigatan) och 15 (Armfeltsgatan) och omfattar 176 lägenheter och 28 lokaler.

Föreningens två byggnader uppfördes 1947. De är grönklassade i Stockholms Stadsmuseums klassning av innerstadsfastigheter, det vill säga den näst högsta skyddsklassen. Byggnaderna är uppförda i funkisstil och ritade av arkitekt Axel Grape.

KalkstensreliefPå  gavelväggen på Artillerigatshuset mot Strindbergsgatan sitter denna kalkstensrelief. Motivet är från Skansen. Konstnären som gjort reliefen heter Folke Truedsson. Reliefen gjordes 1948.