Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och finns namngiven på anslagstavlorna i
varje entré. Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta
valberedningen.

För innevarande verksamhetsår ingår i styrelsen:

Ordinarie Ledamöter
Anders Lindblom, ordförande
Bengt Myhrman, vice ordförande
Fredrik Wirsén, ekonomiansvarig
Katarina Mårtensson Hultqvist, juridik
Moritz Weiss, fastighetsfrågor

Suppleanter
Anne Schönberg, utredning
Ewa Broms