Valberedning

För innevarande verksamhetsår ingår i valberedningen:

Kalle Skybrant (sammankallande)

Jan Kumelin

Ulla Wattman