Mäklarinformation

Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm.

Mäklarbild tillhandahålles av SBC.

Inga frågeformulär besvaras av styrelsen eller förvaltaren.

Föreningen tillhandahåller inga ritningar utan hänvisar till centrala expeditionen vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Fleminggatan 4.

Uppgivna ytor avser uppgift från föreningens ekonomiska planer.

Lägenheter som ska säljas skall besiktigas av förvaltaren.

För att beställa tid för överlåtelsebesiktning ring 08-562 559 72, eller
sänd ett e-postmeddelande till charlotte.villen@sbc.se

Bostadsrättsföreningen svarar för kostnaden för denna överlåtelsebesiktning.

Ny medlem antas efter ansökan om medlemskap, och efter besiktning av lägenhet.

Inför försäljningen ska mäklaren hämta ut mäklarinformationen nedan.