Ny E-postadress

Styrelsen har en ny E-post adress.

Den nya adressen är styrelsen@brfbacken.com