Årsstämman

Inför årsstämman är årsredovisningen distribuerad i brevlådorna.
Där finns också dagordningen.
Valberedningens förslag finns att hämta under valberedning på hemsidan.
Behöver du fullmakt så finns den att hämta under årsmöte nedanför stämmoprotokollen och utanför föreningslokalen.
Välkommen styrelsen

Tänk på att hålla avstånden


Eldningsförbud upphör

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Nu kan vi åter elda i våra öppna spisar

Eldningsförbudet  har nu upphört

Var bara uppmärksammad på om det skull läcka ut rök
från rökgasluckorna eller från fläktlucka i taket på vindsplanet
så att ingen ringer brandkåren i onödan.

Hälsningar
Styrelsen


Årsstämman

 

NY TID FÖR STÄMMAN.

Ordinarie föreningsstämman är på grund av coronaläget flyttad till:

Tisdag 16 juni 2020 kl 19

(reservation för att datumet eventuellt kan komma att ändras igen- allt beroende på smittläget)

Hälsningar
Styrelsen


Inbrott i lokal

Styrelsen ber samtliga medlemmar om uppmärksamhet

Det har skett ett inbrott hos en av våra hyresgäster.

Ni ombedes omgående kontrollera era förråd på vind och i källare.

I föreningen har vi ett skalskydd för vår säkerhet.

Styrelsen vill påminna er om att inte släppa in personer som ni inte känner genom att vara vänliga.

Denna vänlighet måste omedelbart upphöra.

Kontrollera alltid att ytterdörrar stängs efter er och att ingen annan kommer in efter er.

Ställ aldrig upp en ytterdörr utan bevakning gäller även hantverkare etc.

Detta är ytterst viktigt för er personliga säkerhet.

Styrelsen

 


Strömavbrott

Strömavbrott i fastigheten Artillerigatan 74-86

Tisdag 25/2 kl 11 – ca 13.

Strömavbrottet påverkar endast fastighetens elförsörjning – ej lägenheterna.

Det innebär att det finns ingen belysning i trapphus, vindar, källarkorridorer,

dörröppnare och tvättmaskinerna är avstängda.

Tvättmaskiner Grön o Blå på Armfeltsgatan påverkas ej.

Relacom skall byta några transformatorer på inkommande ledningar.

Hälsningar
Styrelsen


ELDNINGSFÖRBUD

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Styrelsen har nu åtgärdat problemet i trapphus 78
Med gott resultat.
Proveldning utfördes i helgen.

Eldningsförbudet på Artillerigatan 78 har nu upphört

Styrelsen har beslutat att gå vidare med att åtgärda resten av huset.
Vi avvaktar nu en offert från ventilationsfirman för resterande åtgärder och en tidsplan.
Vi tar ett trapphus i taget så vi kan testa varefter och släppa på eldningsförbudet.

För vidare information se trapphustavlorna

Styrelsen


ContainerContainer kommer tisdagen den 7 april 2020

Se mer info på hemsidan Sophantering/Container


Systemunderhåll

Torsdagen 23/1-2020 mellan 17.00-24.00 kommer vi utföra ett planerat underhållsarbete på bokningssystemet. Detta innebär att web-bokning och appen kommer ligga nere för boende och kan ej användas under denna tid. Detta innebär att  bokning av tvättstugor inte kommer kunna ske under denna tid, däremot kommer ni kunna nyttja pass som redan är i bokade under denna tid.
Styrelsen

Eldningsförbud

ELDNINGSFÖRBUD

Styrelsen har beslutat om totalt eldningsförbud från och med idag och tillsvidare i fastigheten Mässen 14 (Artillerigatan 74 – – 86).

I samband med brandskyddskontroll och renovering av brandluckorna har utan vår vetskap viss tätning tagits bort av entreprenören vilket medför att brandrök sipprar ut från brandluckan ut i trapphuset.

Då vi inte vill ha fler onödiga utryckningar av brandkåren inför vi nu totalt eldningsförbud i hela fastigheten.

Vi har kallat entreprenören till möte på måndag för att då besluta om åtgärder så att vi kan elda i de öppna spisarna igen men räkna med att det dröjer några veckor efter helgerna.

Styrelsen


Almen

Den sjuka almen på gården kommer att tas ner under måndagen den 9:e och tisdagen den 10:e december.

Styrelsen