Försäkringskydd

Vi i styrelsen vill uppmärksamma dig på att du måste du komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring för att få ett fullgott skydd för din lägenhet.
Om du inte gör detta så kan det bli mycket kostsamt om du får en skada i lägenheten.


CONTAINER

 

container

9 januari kommer container att ställas upp på den vanliga platsen på Artillerigatan och står ett dygn.

DETTA FÅR DU INTE SLÄNGA I CONTAINERN

 • Elektronikavfall (ej sladd el. batteridrivna föremål)
 • Färg/kem/oljor
 • Bildäck
 • Kyl/frys
 • Batterier & ljuskällor
 • Asbest

Om dessa fraktioner läggs i containers för blandat avfall utgår en straffavgift ifrån sorteringsanläggningarna.


Avgiftssänkning

Styrelsen i BRF Bäcken har beslutat genomföra en sänkning med 10% av medlemmarnas

avgift till föreningen från och med 2018-01-01. Föreningen har en stark och sund ekonomi,

med goda hyresintäkter från lokalhyresgäster, låga löpande driftkostnader samt god kontroll

över föreningens underhållsplan. Styrelsen bedömer därför att en avgiftssänkning kan ske

med fortsatt god ekonomi i föreningen.

 


Tvättstugor

Informationen på sidan om tvättstugor är uppdaterad.


INFORMATIONSMÖTE

Informationsmöte och “mingel” med styrelsen

tisdagen den 28:e november kl 19 – ca 21.

läs mer

 


AVIER

Saknar du dina avier från SBC för att betala din avgift till föreningen.

SBC har haft problem med utskicken och E-fakturor denna gång för kvartal 1-2017

Saknar du pappersfaktura eller E-faktura kontakta kundtjänst 0771-722 722


CONTAINER

container

10 januari kommer container att ställas upp på den vanliga platsen på Artillerigatan och står ett dygn.

DETTA FÅR DU INTE SLÄNGA I CONTAINERN

 • Elektronikavfall (ej sladd el. batteridrivna föremål)
 • Färg/kem/oljor
 • Bildäck
 • Kyl/frys
 • Batterier & ljuskällor
 • Asbest

Om dessa fraktioner läggs i containers för blandat avfall utgår en straffavgift ifrån sorteringsanläggningarna.


Målning källargolv

Tisdag 27 dec påbörjas målningen av källargången på Armfeltsgatan.

Källargången är avstängd till fredag kväll 24.00


Rensning i cykel och barnvagnsrum

Tack för er medverkan.
Nu har vi plockat bort cyklar, barncyklar, barnvagnar, pulkor och kälkar som inte är märkta.

Skulle vi ändå ha tagit med något som var märkt av misstag så kan du få tillbaka det genom att skicka ett mail till Ewa Broms

ewa.broms@bliwa.se

Nu kan ni ta bort lapparna med årtal men glöm inte bort att märka era tillhörigheter med namn adress och telefonnummer.

Vi önskar er en trevlig jul och ett gott nytt år.

Styrelsen


Vib nr 3

Nu finns julnummret av föreningens informationsblad Vi I Bäcken nr 3 att läsa.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.


Golvmålning

Målning av källargolvet Armfeltsgatan

 

Tisdagen den 27 december 2016 påbörjas arbetet med källargolvet.

 

Källaren kommer att vara avstängt från och med tisdag morgon kl 07.00 till och med fredag kväll 24.00

 

Om du har behov av att använda cyklar, barnvagnar etc kan använda cykel och barnvagnsutrymmena på Artillerigatan 78 (garaget).

 

OBS! Tvättstugorna är också stängda – använd tvättstuga 1 eller 2 (ej 3 – där måste man fortfarande ha bokningscylinder)


NY LEVERANTÖR AV ENTRÉMATTOR

Det är numera vårt nya städbolag, Städenergi AB, som ansvarar för våra entrémattor. Byte och storlek skall i princip vara samma som tidigare. Det finns dock anledning att i vissa portar lägga mattorna närmare entrén för att bättre fånga upp sand och grus varför vi tar tillfället i akt att pröva andra läggningar och storlekar. Mattorna kommer att vara röd melerade som tidigare men de var för tillfället slut – nya mattor är på väg men det tar några veckor.

Styrelsen


Rensning och städning i våra cykel- och barnvagnsrum

Rensning och städning i våra cykel- och barnvagnsrum

 

Fredagen den 16 december påbörjas rensningen av cyklar och övriga ägodelar i cykel- och barnvagnsrummen.

 

Du som ännu inte hunnit med att märka dina ägodelar har nu en sista möjlighet att göra detta.

Lappar med årtal finns att hämta i återvinningsrummet Artillerigatan 78.

Glöm inte pulkor och kälkar samt övriga ägodelar som förvaras i dessa utrymmen.

 

Ägodelarna skall vara märkta med namn adress och telefonnummer samt lappen med föreningens logga och årtal 2016

 

Cyklar och övriga ägodelar kommer att förvaras i ett separat förråd som styrelsen har nyckel till.

Om du saknar att din cykel, barnvagn etc och vill få tillbaka dessa kontakta Ewa Broms via e-post: ewa.broms@bliwa .se