Stämmoprotokoll 2015

Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt