Årsstämma – notera i kalendern

Snart dags för årsstämma

Ordinarie föreningsstämma äger rum torsdag 9 juni 2022 kl. 18:30. Stämman äger rum i föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången. Vid denna stämma blir det ingen förtäring eller dryck.

Kallelse och årsredovisning kommer längre fram. Fullmakt att företräda medlem på stämman kan du ladda ner här.

Viktigt kom-ihåg om sophantering

  • Enbart hushållssopor i sopnedkastet.
  • Släng inga små eller lösa föremål i sopnedkasten. Lägg allt avfall i i en normalstor soppåse (ca 25-30 liter) och knyt ihop den väl.
  • Plast, glas, metall, elskrot och miljöfarligt avfall lämnar du på närmaste återvinningsstation. Läs mer om källsortering och återvinning här.