Årsstämma + trädgårdsstatus

Välkommen till årsstämma!

Årsstämman äger rum onsdag den 28 juni kl. 18:30. Kallelse har du fått i din brevlåda.

Stämman äger rum i föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången.

Trädgårdsstatus

Under våren har upprustningen av trädgården startat med beskärning av buskar vid Mässen 14 och 15 för att de ska växa bättre. Skötseln har satt igång med gräsklippning och beskärning av stamskott på lindarna utefter Artillerigatan. De förstörda syrenträden på baksidan av Armfeltgatan kommer att ersättas av likvärdiga träd under hösten.

Och nu har vi två uppsättningar trädgårdsmöbler på plats!