Dags för stamspolning

Stamspolningen startar den 6 oktober och görs av Lybeck AB. Nedan kan du se vilken dag det är dags för din port.

OBS! Lybeck AB behöver komma in i din lägenhet den aktuella dagen. Om du inte kan vara hemma och öppna kan du lämna dina nycklar, märkta med port och namn, i den vita brevlådan i porten Artillerigatan 78. Om du lämnar din nyckel till en granne, lägger du istället en lapp i den vita brevlådan med information om var din nyckel finns. Tänk på att du måste ha lämnat dina nyckar (alternativt lapp) senast kl 8.00 samma dag.

  • Artillerigatan 74, 86: 6 oktober
  • Artillerigatan 76: 7 oktober
  • Artillerigatan 78: 8 oktober
  • Artillerigatan 80: 11 oktober
  • Artillerigatan 82: 12 oktober
  • Artillerigatan 84: 13 oktober
  • Armfeltsgatan 18, 20, 26: 14 oktober
  • Armfeltsgatan 22, 24: 15 oktober

Släng grovsopor 5 oktober

Den 5 oktober ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd.

OBS! Allt som står i gångar på vinden och i källaren kommer att slängas den 5 oktober. Detta på grund av att det inte är tillåtet att lagra saker utanför det egna förrådet eller lokalen.

Tänk på att:

  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus.

Stamspolning i oktober

Spolning av fastighetens stammar är beställd. Arbetet påbörjas den 6 oktober och kommer att ta en dryg vecka totalt. Vi återkommer med en närmare tidsplan.

Spolning av fastighetens avloppsstammar gör att avloppen hålls rena och rörens livslängd förlängs.

Nu rensar vi ut cyklar

Den 18 september börjar Storholmen märka samtliga cyklar som finns i cykelrummen och i alla cykelställ som står på föreningens mark. Märkningen består av en vit bricka (se bilden). Detta gäller samtliga cyklar, det vill säga så väl alla typer av barncyklar som vuxencyklar. Vill du ha kvar cykeln tar du bort den vita brickan senast den 1 november.  

Cyklar som har kvar den vita brickan efter den 1 november kommer plockas bort och förvaras i 6 månader. Saknar du din cykel efter detta datum får du kontakta styrelsen för att få tillbaka den. Efter 6 månader skrotas de cyklar som inte har hämtats, oavsett ålder på cykeln. 

 

 

Påminnelse – ta bort din pulka, kälke etc senast 1 september

Kom ihåg – flytta undan din pulka

Pulkor, kälkar, snowracer och liknande ska du förvara i ditt eget förråd. De som för närvarande står i soprummet på Artillerigatan 80 måste tas bort, och det senast den 1 september. Så nu är det sista chansen. Om det mot förmodan finns pulkor etc kvar efter detta datum kommer de att flyttas undan, och du får kontakta styrelsen om du vill få tillbaka den.