Viktigt med rätt adress + container för grovsopor 12 mars

Se till att du är rätt folkbokförd

Att vara korrekt folkbokförd är viktigt av flera anledningar: om olyckan är framme behöver utryckningsfordon veta att de kör till rätt adress, du ska kunna rösta i kommunen du bor i och så vidare. Därför är det din skyldighet att vara korrekt folkbokförd och anmäla när du flyttar. Sedan ett par år tillbaka kan den som medvetet låter bli att göra en flyttanmälan, eller lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket anmälas och dömas för brott.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kasta dina grovsopor den 12 mars

tisdag den 12 mars ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa i lägenhet och förråd och släng saker som du inte vill ha kvar. Tänk dock på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.

Läs mer om hur du hanterar dina sopor  – och om att mobila miljöstationen nu blir Returrundan, med utökad service!

Uppdaterade stadgar

Nu finns föreningens uppdaterade stadgar tillgängliga på vår webbplats.

Stadgar

Registrera autogiro eller e-faktura + sotningen avslutad

Månadsavgift via autogiro eller e-faktura

Nu kan du anmäla till Botema om du vill betala månadsavgiften via autogiro eller e-faktura . För att det ska börja gälla från och med kvartal 2 så behöver Botema ha fått din ansökan senast den 25 februari 2024På Botemas portal finns information om hur du går tillväga.

Som kundnummer  anger du antingen objektsnumret för din lägenhet eller Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer. Det gäller även om du ansöker via din bank.

Sotningen avslutad

Nu är sotning och kompletterande brandskyddskontroll avslutad. Samtliga lägenheter på Artillerigatan har nu tillstånd att elda i öppna spisen, och för Armfeltsgatan gäller alla lägenheter utom tre får elda. Dessa kommer få information via styrelsen den 1 februari. Styrelsen vill framföra tack till alla medlemmar i föreningen för att ni möjliggjort för sotaren att komma in där de har behövt. I april/maj 2025 är nästa gång vi ska genomföra brandskyddskontroll av samtliga eldstäder och rökkanaler igen.

 

Informationstavlorna ur funktion

Som du kanske har noterat är informationstavlorna i trapphusen ur funktion, så även bokningstavlan utanför tvättstugan. Felsökning pågår, och fortsätter under måndagen för att åtgärda felet. Tvättstugebokning via appen fungerar dock.

Se till att porten stängs

Nu när det är snö och kallt är det lätt att portarna inte stängs ordentligt. Kontrollera därför att det porten går i lås vid in- och utpassering.

Dokumentation från informationsmöte + extrastämma

Extrastämma + informationsmöte 7 december 2023

Här hittar du protokoll samt minnesanteckningar från extrastämman och informationsmötet den 7 december 2023. Notera bilagan ”Placering av kärlskåp” som visar den kommande placeringen av sopkärl.

Containerdags – passa på att rensa!

På tisdag den 16 januari ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa i lägenhet och förråd och släng saker som du inte vill ha kvar. Tänk på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.

Avgiftsavier + status eldningsförbud

Avgiftsavier för kvartal 1 2024

Avgiftsavierna för kvartal 1 2024 beräknas komma i nästa vecka. Förfallodag är den 5 januari och påminnelse för eventuell obetald avgift kommer att skickas ut den 15 januari.

Status eldningsförbud

Artillerigatan 80: det är nu tillåtet att elda, förutom för två lägenheter.  Dessa två har fått separat information i brevlådan.

Vänligen elda försiktigt och följ de råd som finns att läsa på sidan Brandsäkerhet.

Artillerigatan 82: tyvärr kan brandskyddskontroll av rökkanaler ske först den 10 januari. Fram till dess råder fortsatt eldningsförbud. De lägenheter vars vindsutrymmen sotaren inte fick tillträde till i början av december, kommer att aviseras på nytt av sotaren  i mellandagarna.

Har du frågor? Kontakta styrelsen via formuläret längst ned på denna sida.