Förvaltning

Bostadsrättsföreningen förvaltas av Sveriges Bostadsrätts Centrum AB (SBC). Förvaltningen omfattar både ekonomisk och teknisk förvaltning.

Betalningsärenden
Avgifts- och hyresavier, påminnelser och inkasso.

Hyresärenden
Lokaler, garage och p-platser.

Bostadsrättsärenden
Överlåtelse, pantsättning och kontrolluppgifter, objekts-, lägenhets- och medlemsregister.

Kontakta SBC:s Kundtjänst
Telefon: 0771-722 722

E-post: kundtjanst@sbc.se

Formulär på SBC:s webbplats

Felanmälan

För felanmälan, se kontaktuppgifter här.