Valberedning

Valberedningen arbetar från årsstämma till årsstämma. För närvarande ingår följande personer i valberedningen:

Mats Rygart (sammankallande)

Kalle Skybrant