Informationsträff med glögg och pepparkakor!

Varmt välkommen till informationsträff och mingel med glögg och pepparkakor!

Tid: onsdag 7 december kl. 19-21

Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan 78, ingång via källargången

Vi presenterar den nya styrelsen, svarar på frågor och informerar om några aktuella ämnen:

 • föreningens ekonomi, nu och framåt
 • trädgårdsgruppens arbete
 • framtida sophantering
 • framtida arbeten
 • frågor och svar.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Tidplan för byte av ventiler och termostater på elementen

Nu startar arbetet med att byta ventiler och termostater på elementen. Syftet är att effektivisera och injustera värmesystemet för att uppnå en jämnare och effektivare värmespridning. Det är Johanneshovs Rör AB som har fått uppdraget att genomföra arbetet.

Grov tidplan

Artillerigatan

 • vecka 44: byte av ventiler i källaren
 • vecka 45: port 74, 76 – arbete i lägenheter
 • vecka 46: port 78, 80, 82 – arbete i lägenheter
 • vecka 47: port 84, 86 – arbete i lägenheter

Armfeltsgatan

 • vecka 48: byte av ventiler i källaren
 • vecka 49: port 18, 20, 22 – arbete i lägenheter
 • vecka 50: port 22, 24, 26 – arbete i lägenheter

Mer information om tider och nyckelinsamling kommer ca 1 vecka innan arbetet startar i respektive port. Denna lapp kommer att läggas i respektive brevlåda samt sättas upp i portarna.

Det är väldigt viktigt att vi får tillgång till din lägenhet på utsatt tid. Annars behövs återbesök både hos dig och hos dina närmsta grannar.

Se till att det är fritt framför elementen

Flytta undan möbler, gardiner med mera så att det är fritt framför elementen där montören ska arbeta.

Kortare värmeavbrott

Värmen kommer att stängas av till och från under dessa veckor, men Johanneshovs Rör ska göra allt för att det ska bli så korta avbrott som möjligt.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta Kenny Haag på Johanneshovs Rör AB, tel. 0707 58 55 53.

Byte av ventiler och termostater på elementen under november-december

Styrelsen har beslutat att genomföra byte av föreningens samtliga stamventiler, radiatorventiler och termostater samt injustering av värmesystemet. Arbetet kommer att starta vecka 44 och ytterligare information kommer att delas ut under vecka 43. Styrelsen har valt att låta Johanneshovs Rör AB utföra arbetet.

Så här påverkar det dig

Entreprenören kommer att behöva tillträde till din lägenhet vid 2–3 tillfällen för att arbetet ska kunna utföras. Du kommer att få information senast 5 dagar innan tillträde krävs till just din lägenhet. Informationen kommer bland annat att innehålla vilken dag och tid din lägenhet måste vara tillgänglig, tid och plats för nyckelinsamling samt hur du behöver förbereda i din lägenhet för att arbetet ska kunna utföras smidigt och effektivt.

Du är skyldig att ge tillträde till din lägenhet

Det är av yttersta vikt att du antingen

 • är hemma och släpper in entreprenören
 • lämnar över nyckel till en granne eller
 • lämnar in nyckel vid nyckelinsamling.

Det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att ge tillträde till din lägenhet för att vi ska kunna utföra det här arbetet. Om vi inte får tillträde till din lägenhet kommer det att påverka hela värmesystemet och dess funktion, samt innebära ökade kostnader för föreningen. Den yttersta konsekvensen av att inte ge tillträde är att det kan vara grund för uppsägning av bostadsrätt.

Om du inte har möjlighet att vara hemma på aktuell dag eller kan lämna över nyckel, måste du kontakta oss omgående, se kontaktuppgifter nedan.

Bättre komfort i din lägenhet

Syftet med arbetet är att värmesystemet ska uppdateras och fungera som det ska. Och det medför i sin tur att komforten i din lägenhet blir bättre.

Om du har frågor

Styrelsen har gett Borätt Forum Projekt i uppdrag att projektleda arbetet åt föreningen. Om du har frågor kontaktar du dem på projekt@borattforum.se eller 08-520 252 06.

 

 

 

Container för grovsopor 25 oktober – passa på att rensa!

Den 25 oktober ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Passa på att rensa ut gamla cyklar, pulkor, möbler och annat som du inte vill ha kvar. Tänk dock på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Det får du ta med till återvinningscentralen eller den mobila miljöstationen.

OBS! Du får inte lämna saker i vinds- eller källarutrymmen eller i andra allmänna utrymmen.

Container för grovsopor

Byte av ventiler och termostater i samtliga lägenheter och lokaler

I höst byter vi ventiler och termostater i samtliga lägenheter och lokaler, och justerar värmesystemet. Det medför att komforten i din lägenhet kommer att bli bättre. Arbetet startar i månadsskiftet oktober-november. Entreprenören kommer att behöva tillträde till din lägenhet och till alla lokaler.

Du är skyldig att ge tillträde till din lägenhet

Tänk på att det är din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att ge tillträde till din lägenhet för att vi ska kunna utföra det här arbetet.

Mer information kommer inom kort

Mer information om datum och nyckelhantering kommer inom kort.