Kylig november, och snart advent

Elda i öppna spisen? Tänk på det här!

  • Ha god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen. Dålig ventilation ökar de hälso- och miljöskadliga utsläppen och kan även leda till soteld.
  • Elda med torr lövved. Fuktig ved ger mindre värme och ger ifrån sig betydligt större luftföroreningar.
  • Använd bara ren ved. Det är förbjudet att exempelvis elda mjölkkartonger, plastförpackningar, målat trä eller bitar av impregnerat virke.
  • Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter att du eldat.

Håll ventilerna öppna

När det blir kallare ute drar det ibland kallt hemma i lägenheten. Men att stänga tilluftsventilerna är ingen bra lösning på problemet. Om du stänger ventilerna kan det tyvärr skada hela ventilationssystemet och orsaka dålig inomhusluft. Ventilationssystemets uppgift är att se till att gammal luft förs ut och att ny luft kommer in. Men om ingen luft kommer in via ventilerna får du ett undertryck i lägenheten. Luften kommer då istället in via den öppna spisen – tillsammans med matos, röklukt med mera från grannarna. Inomhusluften hindras också från att sugas ut, vilket bidrar till för hög fuktighet och förorenad luft – med i värsta fall röta och mögel i bostaden som resultat.

Det kan låta konstigt, men istället för att täppa igen ventilerna bör du installera fler ventiler. Ju fler ventiler som finns i lägenheten, desto mindre mängd luft passerar genom varje ventil. Det är gör att upplevelsen av det kalla draget inomhus minskar. Har du ventilerna öppna får du också bättre drag när du eldar i öppna spisen.

Om det ändå drar alltför kallt i din lägenhet, kontakta styrelsen på info@brfbacken.com.

Advent – dags att testa brandvarnaren

Första advent är här och nu är det högsäsong för levande ljus. Men tänk på att levande ljus alltid är en brandrisk. Håll koll på ljusen och släck ljusen när du lämnar rummet.

Är det dags att byta batterier i brandvarnaren kanske? Testa så att du är säker på att din brandvarnare fungerar! Du är enligt lag skyldig att ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Har du brandsläckare är det dags att kontrollera dem också. Ett tips är att skaffa en brandfilt – den är oumbärlig om du behöver släcka en brand på spisen eller i kläderna.

Om du vill hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Tänk på att det finns regler för detta, och att du alltid måste ha föreningens godkännande innan du hyr ut.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

På föreningens webbplats finns ett formulär för ansökan. Fyll i samtliga uppgifter, inklusive skäl för uthyrningen, och skicka in. Formuläret finns också som blankett att ladda ner, skriva ut och fylla i för hand. Du kan ansöka om tillstånd för uthyrning för ett år i taget.

Mer information om andrahandsuthyrning samt formulär

Har du glömt att ansöka?

Om du redan hyr ut din lägenhet men har missat att skicka in ansökan – fyll i och skicka in den snarast. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd kan det i värsta fall innebära att du förlorar rätten till bostaden. Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10.

Nytt gruppavtal med Com Hem

Gruppavtalet börjar gälla från 1 januari 2021 och ger dig rabatt på tjänster från Com Hem.

Så här tar du del av tjänsterna

För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta Com Hems kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så får du hjälp. När gruppavtalet är giltigt kan du också beställa dina tjänster på comhem.se/gruppavtal.

Det nya gruppavtalet innebär att du får tillgång till TV Bas, som för närvarande omfattar följande kanaler:

I gruppavtalet ingår också en digital-tv-mottagare. Behöver du ett syskonabonnemang för digital-tv på en annan tv kan du beställa det samtidigt. Vill du teckna ett större tv-abonnemang får du rabatt.

Information om dina tjänster

Kom ihåg att se över din uppsägningstid med din befintliga leverantör om du planerar att säga upp det avtalet i samband med att du tar del av gruppavtalsrabatterade tjänst(er) från Com Hem.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. Du har tillgång till dina gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan Brf Bäcken och Com Hem gäller.

Normal leveranstid är cirka en vecka. För mer detaljerad information och allmänna villkor för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt välkomstbrev. Alla priser är per månad inklusive moms. Com Hem förbehåller sig rätten att justera priser.

Är du redan kund hos Com Hem?

I de flesta fall får du en rabatt på ditt befintliga abonnemang på motsvarande tjänst.

Kontakta Com Hem om du har några frågor. Du når deras kundservice på telefon 0775-17 17 20, med öppettider vardagar 08.00-19.00 och helger 09.00-18.00.

Släpp inte in obehöriga i fastigheten

Styrelsen har fått signaler om att det förekommit droghandel i anslutning till vår fastighet, samt att obehöriga vistats i bland annat trapphus. Vi vill därför uppmana dig att alltid kontrollera att ytterdörrar stängs ordentligt. Det gäller särskilt källaringången på Armfeltsgatan 18 och de tre källaringångarna på baksidan av fastigheten längs med Artillerigatan. Dörrar som öppnas och stängs automatiskt bör du kontrollera att de går i lås ordentligt.

Tänk också på att aldrig ställa upp ytterdörrar obevakade, och släpp aldrig in främmande personer i fastigheten.

Container, cyklar och inställt höstmöte

Container för grovsopor – passa på att rensa!

Den 6 oktober ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte använder. Och det vore välkommet eftersom cykelrummen börjar bli ganska fulla. Tänk dock på att du inte får slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern.

Container för grovsopor

Återvinningsstationer

Det här gäller för barncyklar

I garageentrén till Artillerigatan 78 kan du ställa barncyklar. Med barncyklar avses i det här fallet cyklar för barn till och med 6 års ålder. Tänk på att ställa barncykeln innanför den gula markeringen, annars är den i vägen bland annat vid sophämtning (och din cykel kan då dessutom bli skadad).

Cykel- och barnvagnsrum

Inget höstmöte i år

I år ställer vi tyvärr in det informationsmöte vi brukar ha under hösten. Och anledningen är förstås den rådande pandemin. Vi informerar istället löpande via webbplats och nyhetsbrev.

Brf Bäckens webbplats

 

 

Cykelstölder

Det har tyvärr förekommit flera cykelstölder i kvarteret den senaste tiden, och medlemmar har blivit av med sina cyklar som stått parkerade utanför porten. Följ polisens råd för att skydda dig mot cykelstölder:

  • Lås alltid cykeln med ett godkänt lås.
  • Lås fast cykeln vid ett fast föremål.
  • Notera cykelns ramnummer. Polisen får ofta in stulna cyklar, och med ramnummer går det att identifiera din cykel.

Ett bra tips är också att fotografera och DNA-märka sin cykel.

Om oturen ändå är framme: polisanmäl alltid, antingen via polisens webbplats eller via telefon 114 14. Lämna så många uppgifter du kan för att cykeln ska hittas fortare, till exempel märke, modell, färg, ramnummer, annan märkning, skador och speciell utrustning.

Ställ gärna cykeln i cykelrummet när du inte använder den under en längre tid.

Den 8 september blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 8 september övergår Com Hem till att sända tv-kanaler helt digitalt, med en stor förbättring av bild och ljud. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital mottagning på din tv. Det kan du göra redan nu.

Det här behöver du göra

För att komma åt de digitala sändningarna behöver du ställa in din tv för digital mottagning. På baksidan av det här bladet hittar du en beskrivning av hur du gör. Dina digitala kanaler finns redan tillgängliga, så ett tips är att ändra till digital-tv redan idag.

Så här kollar du om du tittar analogt eller digitalt idag

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

Om du har en äldre tv

Om du har en tv som inte kan ta emot digitala signaler behöver du skaffa en särskild box eller ett programkort för digital mottagning. Det gäller till exempel om din tv är inköpt före 2008. Com Hem erbjuder en digitalbox till reducerat pris, 593 kr. Beställ via Com Hems webbplats www.comhem.se/tv/bestall-box, eller ring Com Hems kundservice, telefon 90 222.

Mer information på Com Hems webbplats

På Com Hems webbplats hittar du mer information om digitaliseringen bland annat en instruktionsfilm och svar på de vanligaste frågorna om digitaliseringen.

Till Com Hem

Det digitala grundutbudet från den 8 september

De här kanalerna ingår i ditt grundutbud. Dessutom tillkommer även vissa lokala kanaler och Com Hem Play Grund för alla boende som är mantalsskrivna på en adress till våra fastigheter. Med Com Hem Play Grund kan du se på kanalerna i grundutbudet via din telefon, läsplatta eller dator. Logga in med Bank-id.

Eldningsförbud upphör

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Nu kan vi åter elda i våra öppna spisar

Eldningsförbudet  har nu upphört

Var bara uppmärksammad på om det skull läcka ut rök
från rökgasluckorna eller från fläktlucka i taket på vindsplanet
så att ingen ringer brandkåren i onödan.

Hälsningar
Styrelsen

Inbrott i lokal

Styrelsen ber samtliga medlemmar om uppmärksamhet

Det har skett ett inbrott hos en av våra hyresgäster.

Ni ombedes omgående kontrollera era förråd på vind och i källare.

I föreningen har vi ett skalskydd för vår säkerhet.

Styrelsen vill påminna er om att inte släppa in personer som ni inte känner genom att vara vänliga.

Denna vänlighet måste omedelbart upphöra.

Kontrollera alltid att ytterdörrar stängs efter er och att ingen annan kommer in efter er.

Ställ aldrig upp en ytterdörr utan bevakning gäller även hantverkare etc.

Detta är ytterst viktigt för er personliga säkerhet.

Styrelsen