Problem med webbplatsens formulär

Vi har just nu tekniska problem med formulären som finns på vår webbplats. När du fyller i och skickar iväg ett formulär ser allt ut som det ska, men tyvärr kommer meddelandet inte fram.

Vi jobbar på att lösa problemet. Under tiden hänvisar vi till antingen nedladdningsbar blankett i de fall det finns en sådan tillgänglig, eller att du skickar ett mejl till info@brfbacken.com om ditt ärende brådskar.

Eftersom det har sett ut som att allt fungerar har det dröjt innan vi uppmärksammat problemet, vilket förstås är beklagligt. Vi återkommer med information när problemet är löst.

Åtgärder mot ohyra

Styrelsen har fått rapporter om ohyra i fastigheten, och har därför varit i kontakt med Anticimex. En första åtgärd blir att vi sätter upp malfångare för att kontrollera vilken typ av skadedjur det är vi har drabbats av.  På Anticimex webbplats finns också en skadedjursguide.

Identifiera skadedjur (Anticimex)

Tips på vad du kan göra själv

Här är några tips på vad du själv kan göra för att få bukt med och förebygga skadedjur i kläder och andra textilier. Tipsen är hämtade från bland annat försäkringsbolag och olika branschaktörer.

 • Töm garderober och dammsug. Var noga utmed golvlister och sprickor.
 • Skaka, dammsug och/eller borsta kläderna, var extra noggrann vid fickor och veck. Vädra kläderna.
 • Om möjligt, tvätta kläder och textiler i minst 60 grader, torktumla eller stryk. Du kan också frysa kläder i -20 grader i cirka 1 veckas tid.
 • Tvätta alltid kläder innan de läggs undan.
 • Förvara gärna i täta förslutande påsar.
 • Kontrollera undanlagda kläder med jämna mellanrum för att förhindra framtida skador.

Sommar-kom-ihåg

Här kommer några kom-ihåg inför sommar och ledigheter:

 • Behöver du hjälp under sommaren finns vår fastighetsförvaltning som kan hjälpa till med det mesta. Kontaktuppgifter för felanmälan hittar du här. Styrelsen tar ett litet sommaruppehåll och kommer inte alltid vara tillgänglig.
 • Det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller på föreningens tomtmark. Det innebär risk för brand, plus att matos kan störa dina grannar.
 • Sommartider är också tyvärr inbrottstider. Om du ska resa bort är det bra att meddela dina närmsta grannar så de kan hålla lite extra koll. Be också gärna någon komma och ta bort posten innanför dörren och titta till blommorna.
 • Ställ aldrig upp ytterdörrar obevakade, och släpp aldrig in främmande personer i fastigheten.

Styrelsen passar på att önska en riktigt trevlig sommar!

Sophantering + inför årsstämman

Hushållssopor – tänk på det här

Sophämtarna är missnöjda med hur vi hanterar våra hushållssopor. Så en uppmaning till alla medlemmar: släng enbart hushållssopor i sopnedkasten. Du får till exempel inte slänga glas i hushållssoporna. Glas riskerar att skära sönder sopsäckarna, med kladdiga sopor på golvet som följd, vilket hände nyligen.

Glas, plast, metall ska du lämna på återvinningsstationen. Stockholms mobila miljöstation tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. I våra återvinningsrum får du enbart lämna tidningar, kartonger, glödlampor och små batterier.

Läs mer om återvinning – tips och länkar

Inför årsstämman

Förslag till stadgeändring

Läs om förslagen till stadgeändringar som rör bostadsrättshavarens ansvar, förändring i lägenhet och uppsägning av bostadsrättsinnehavare (förverkandegrunder).

Förslag till stadgeändring

Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie:

 • Hans Dyhrfort, omval ett år
 • Ing-Marie Gren, omval två år
 • Moritz Weiss, omval ett år
 • Lisen Almgren, ett år kvar
 • Urban Öberg, omval två år
 • Stefan Nacksten, ett år kvar

Suppleant:

 • Sebastian Scheiman, ett år kvar

Revisorer:

 • Ordinarie: Johan Björlin, omval ett år
 • Auktoriserad revisor: Föreningsstämman föreslås besluta om förnyat uppdrag för auktoriserade revisorn Margareta Kleberg.

Arvoden:

Föreningsstämman föreslås besluta

 • att styrelsearvoden höjs från 3,5 prisbasbelopp till 4,0 prisbasbelopp
 • att arvode till suppleant höjs från 0,02 prisbasbelopp till 0,03 prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte
 • att arvodet för den föreningsvalde revisorn höjs från 0,4 prisbasbelopp till 0,5 prisbasbelopp
 • att för arbetsinsatser utöver det normala styrelsearbetet ska ersättning utgå som tidigare med 250 kronor per timme.

Valberedningen som lämnat dessa förslag består av  Mats Rygart (sammankallande), Kalle Skybrant samt Tord Elfwendahl.