Sommar och semester

Nu är sommaren här på riktigt, och det drar ihop sig till ledigheter för många. Styrelsen tar ett litet sommaruppehåll och kommer inte alltid vara tillgängliga. Behöver du akut hjälp finns vår fastighetsförvaltning som kan hjälpa till med det mesta. Kontaktuppgifter för felanmälan hittar du här.

Sommartider är också tyvärr inbrottstider. Om du ska resa bort är det bra att meddela dina närmsta grannar så de kan hålla lite extra koll. Be också gärna någon komma och ta bort posten innanför dörren och titta till blommorna. Och så en påminnelse om att aldrig ställa upp ytterdörrar obevakade, och släpp aldrig in främmande personer i fastigheten.

Styrelsen passar på att önska en glad midsommar och en riktigt trevlig sommar!

Årsstämma 16 juni – påminnelse

Vi vill påminna om årsstämman som äger rum nu på onsdag.

Tid: onsdagen den 16 juni 2021 kl 18.00

Plats: Östermalms Föreningsråd, Vallhallavägen 148, sal 1, Fältöverstens bortre hörn vid korsningen Vallhallavägen/Värtavägen.

Med tanke på risken för smittspridning vill vi uppmana dig som tänker delta att:

  • använda munskydd
  • hålla avstånd till varandra, minst 1 meter
  • gärna läsa årsredovisningen i förväg – på så vis kan vi hålla stämman så kort som möjligt.

Om du känner dig sjuk, även med milda symtom, ska du självklart stanna hemma.

Kallelse och årsredovisning

Kallelse och årsredovisning har du fått i brevlådan, men du kan också ladda ner dokumenten här:

Kallelse

Valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning 2020

Om du inte kan närvara

Om du inte har möjlighet att vara med på stämman kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Studentmottagning

På onsdag eftermiddag den 9 juni kommer två familjer i föreningen ha studentmottagning i vår trädgård. Firandet håller på från klockan 16.30 till 19.00.

Har du frågor eller behöver få kontakt med någon angående detta så kan du höra av dig till någon av följande personer:

Tobias Blomberg, 070 187 10 12
Lotta Rangne, 073 630 00 38
Moritz Weiss, 070 836 01 78

Grattis till studenten!

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Tid: onsdagen den 16 juni 2021 kl 18.00, med reservation för att datum kan komma att ändras med hänsyn till covid-19 och/eller myndigheters rekommendationer och beslut.

Plats: Östermalms Föreningsråd, Vallhallavägen 148, sal 1, Fältöverstens bortre hörn vid korsningen Vallhallavägen/Värtavägen.

Kallelse och årsredovisning får du i din brevlåda. Du kan också ladda ner dokumenten här:

Kallelse

Valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning 2020

Om du inte kan närvara

Om du inte har möjlighet att vara med på stämman kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.

Hemförsäkring, Tele 2 och grillsäsong

Kolla din hemförsäkring

I den tryckta versionen av årsredovisningen för 2020 som delas ut inom kort finns tyvärr felaktig information om att föreningens fastighetsförsäkring inkluderar ett kollektivt bostadsrättstillägg. Detta stämmer alltså inte, och styrelsen beklagar detta feltryck. För att ha ett fullgott skydd för din lägenhet måste du alltid komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring. Kontrollera din hemförsäkring och kontakta ditt försäkringsbolag om du behöver göra en komplettering.

Den korrekta versionen av årsredovisningen för 2020 kan du ladda ner här.

Com Hem och Tele 2 har gått ihop och heter nu Tele 2

Du behöver inte göra något – för dig som boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele 2.

Gå in på Tele 2:s webbplats om du vill läsa mer.

Nu börjar grillsäsongen

Kom ihåg att det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller på föreningens tomtmark! Det innebär risk för brand, plus att matos kan störa dina grannar.