Elcyklar, mopeder och pulkor

Tänk på det här när du laddar din elcykel, elskoter etc

När du laddar din elcykel, elskoter eller annat batteridrivet transportmedel måste du alltid ha den under uppsikt. Det är inte tillåtet att ladda den här typen av batterier i föreningens lokaler utan särskilt tillstånd.

Parkering av mopeder, mc mm

Mopeder, vespor och motorcyklar ska parkeras på gatan och inte på gräsmattor eller i våra cykelställ. Du måste ha särskilt tillstånd för att få parkera på föreningens mark.

Ta bort din pulka senast 1 september

Pulkor och kälkar ska du förvara i ditt eget förråd. De pulkor och kälkar som för närvarande står i soprummet på Artillerigatan 80 måste tas bort, och det senast den 1 september. Ska något kastas  – passa på att slänga i containern som kommer den 17 augusti. Om det mot förmodan finns pulkor etc kvar efter detta datum kommer de att flyttas undan.