ELDNINGSFÖRBUD

Gäller endast Artillerigatan 74 till 86

Styrelsen har nu åtgärdat problemet i trapphus 78
Med gott resultat.
Proveldning utfördes i helgen.

Eldningsförbudet på Artillerigatan 78 har nu upphört

Styrelsen har beslutat att gå vidare med att åtgärda resten av huset.
Vi avvaktar nu en offert från ventilationsfirman för resterande åtgärder och en tidsplan.
Vi tar ett trapphus i taget så vi kan testa varefter och släppa på eldningsförbudet.

För vidare information se trapphustavlorna

Styrelsen