Eldningsförbud

ELDNINGSFÖRBUD

Styrelsen har beslutat om totalt eldningsförbud från och med idag och tillsvidare i fastigheten Mässen 14 (Artillerigatan 74 – – 86).

I samband med brandskyddskontroll och renovering av brandluckorna har utan vår vetskap viss tätning tagits bort av entreprenören vilket medför att brandrök sipprar ut från brandluckan ut i trapphuset.

Då vi inte vill ha fler onödiga utryckningar av brandkåren inför vi nu totalt eldningsförbud i hela fastigheten.

Vi har kallat entreprenören till möte på måndag för att då besluta om åtgärder så att vi kan elda i de öppna spisarna igen men räkna med att det dröjer några veckor efter helgerna.

Styrelsen