Flytta din cykel/moped idag!

Påminnelse: flytta din cykel och/eller moped senast idag

Med start måndag 21 mars kommer samtliga cykelparkeringar som finns runt husen att rengöras. Om du har din cykel eller moped stående på någon av cykelparkeringarna behöver du omgående flytta undan den tillfälligt.

Om det står cyklar eller mopeder kvar efter detta datum kommer låsen att klippas upp och cyklarna och mopederna tas om hand och förvaras i högst 6 månader.