Flytta din cykel – plus om skyddsrum och föreningens Facebook-grupp

Flytta din cykel

Under vecka 12 kommer samtliga cykelparkeringar som finns runt husen att rengöras. Om du har din cykel stående på någon av cykelparkeringarna behöver du flytta undan den senast den 20 mars. Om det står cyklar kvar efter detta datum kommer låsen att klippas upp och cyklarna tas om hand och förvaras i högst 6 månader. Saknar du din cykel får du kontakta styrelsen för att få tillbaka den.

Skyddsrum

I föreningens fastighet finns totalt fem stycken skyddsrum. Skyddsrummen används idag till andra ändamål, men ska vara redo att tas i bruk inom 48 timmar. På vår webbplats finns nu information om skyddsrummen och vad du själv behöver tänka på.

Skyddsrum

Brf Bäcken nu på Facebook

Behöver du hjälp att handla mat eller medicin? Vill du efterlysa din bortsprungna katt? Söka barnvakt? Varna om något misstänkt? Sälja en soffa? Eller tipsa om något som kan gynna grannskapet? Nu finns Facebook-gruppen ”Vi som bor i Brf Bäcken”, ett forum för vår föreningsvardag. Alla boende i föreningen samt kommersiella hyresgäster är välkomna! Gruppen administreras ideellt av Magdalena och Eric Langenskiöld på Artillerigatan 76.

Facebook-gruppen Vi som bor i Brf Bäcken

Tänk på att all kommunikation med styrelsen sker enligt vad som anges på föreningens webbplats, och inte via Facebook-gruppen.