Andrahandsuthyrning

Så här gör du om du vill hyra ut i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. Styrelsen behöver känna till att din lägenhet är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Om något händer, eller om någon behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete för föreningens räkning, måste styrelsen snabbt kunna nå den som bor i lägenheten.  Se föreningens stadgar, §47 och §49 samt Bostadsrättslagen 7 kap §10Formulär för ansökan och blankett för utskrift finns längst ned på denna sida.

Den fullständigt ifyllda blanketten lägger du i styrelsens brevlåda i entrén på Artillerigatan 78 eller skickar till styrelsens e-postadress: styrelsen@brfbacken.com. Svar kommer inom 2 veckor till din e-postadress som du anger på blanketten. Efter styrelsen beslut sänds din ansökan till SBC för handläggning. Medgivande för andrahandsuthyrning kan ges för max 12 månader, därefter måste du göra en ny ansökan.

Riktlinjer för vad som krävs för att få styrelsens medgivande finns hos bland andra  Fastighetsägarna och Hyresnämnden.

Korttidsuthyrning (som Airbnb, det vill säga hotelliknande uthyrning) är inte tillåten.

Om du får styrelsens medgivande – tänk på att:

 • Du som ägare av bostadsrätten är alltid ansvarig även när den är uthyrd.
 • Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
 • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom, det vill säga följer föreningens trivsel- och ordningsregler.
 • Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt.
 • Hyresgästen får endast använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.
 • Föreningen ska alltid ha aktuella kontaktuppgifter både till den boende och till medlemmen.
 • Det är du som innehavare som ansvarar för att föreningen får tillträde till lägenheten vid behov.

Information om hur hyresgästen registrerar sitt telefonnummer i porttelefonen hittar du här.

Avgift

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift som för närvarande är 300 kr/månad för den period som uthyrningen/upplåtelsen gäller. Denna avgift debiteras i sin helhet på första ordinarie avgiftsavi efter godkännandet av uthyrningen. Avgiften återbetalas inte även om perioden för andrahandsupplåtelse förkortas.

Inneboende

Det krävs inget medgivande för att ha en inneboende. Om du däremot vistas på annan ort och låter den inneboende disponera lägenheten helt på egen hand, så blir det en andrahandsupplåtelse och medgivande krävs. Detta gäller också om till exempel föräldrar flyttar och ett barn bor kvar. Även denna form kräver medgivande från styrelsen.

Uthyrning utan styrelsens medgivande kan leda till att medlemmen förlorar nyttjanderätten till bostadsrätten. Andrahandsuthyrning ska anmälas till Skatteverket.

Formulär och blankett

  Uppgifter om lägenheten

  Lägenhetsnummer

  Lägenhetens adress

  Lägenhetens storlek

  Lägenhetens postadress

  Om bostadsrättsinnehavaren

  Bostadsrättsinnehavarens namn

  Adress under uthyrningstiden

  Telefon

  Postnummer

  Postadress

  E-post

  Om hyresgästen

  Hyresgästens namn

  Personnummer

  Telefon

  Adress

  Postnummer

  Postadress

  Ansökan avser uthyrning under tiden
  Ansökan kan endast omfatta upp till ett år i sänder och jämn kalendermånad.

  Skäl för uthyrning

  Blankett att skriva ut