Elektroniska låssystemet

Många av fastighetens portar och dörrar låses upp med elektroniska nyckelbrickor. Behöver du fler nyckelbrickor kan du beställa det till en extra kostnad.

Vad händer vid elavbrott?

Då kopplas ett reservbatteri på som stöd till strömförsörjningen. Om även reservbatteriet skulle sluta fungera låses portarna upp.

Om utryckningspersonal behöver komma in

Polis, ambulans och annan utryckningspersonal har tillträde till våra fastigheter med hjälp av en särskild kod som endast polisens ledningscentral känner till och lämnar ut.

Vilka uppgifter lagras i systemet?

Varje nyckelbricka är kopplad till ett lägenhets-id. Låssystemet sparar uppgifter i högst två veckor om vilket lägenhets-id som har passerat en elektroniskt låst dörr. Om något brottsligt inträffar i fastigheten kan styrelsen besluta om att lämna ut dessa uppgifter till polisen. Styrelsen kan dock inte se vilka uppgifter som lämnas ut till polisen. Föreningens förvaltare har också tillgång till de sparade uppgifterna för att vid behov kunna felsöka vid tekniska fel.

Beställa fler nyckelbrickor

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan om du vill beställa fler nyckelbrickor. För dig som har återkommande besök, till exempel hemtjänst eller sjukvård i hemmet, kan beställa extra nyckelbrickor även för detta ändamålNyckelbrickorna kostar 300 kr styck.

  Förnamn

  Efternamn

  Lägenhetens adress

  Telefon

  E-post

  Beskrivning