Beställ tillfällig portkod

Du kan beställa en tillfällig kod till din port, eller till källaringången som leder till föreningslokalen. Det kan vara användbart när du väntar gäster vid ett speciellt tillfälle.  Av säkerhetsskäl får den tillfälliga portkoden inte vara aktiv längre än fyra timmar, och aldrig efter kl. 22.

  Förnamn

  Efternamn

  Lägenhetens adress

  Lägenhetens objektsnummer (tvåsiffrigt, finns angivet på utsidan av din lägenhetsdörr)

  Telefon

  E-post

  Här anger du vilken port det gäller, till exempel "Armfeltsgatan 20", samt datum och tid då den tillfälliga koden ska vara aktiv.

  Port

  Datum då den tillfälliga koden ska vara aktiv

  Tid då den tillfälliga koden ska vara aktiv, till exempel "kl 12-14". Den tillfälliga koden får vara aktiv under högst fyra timmar, och aldrig efter kl. 22.