Renovering, ombyggnad

Renovering och ombyggnad av lägenhet får utföras så länge det överensstämmer med föreningens stadgar. För all renovering och ombyggnad krävs dock styrelsens godkännande i förväg. Utöver föreningens stadgar ska gällande lagar, regler och byggnormer följas vid varje renovering och ombyggnad.

Med renovering i lägenhet avses målning av väggar, tak och fönster, tapetsering och åtgärder av golv så som slipning av parkett.

 • Fönster – du kan måla fönstren invändigt, sätta in persienner och fixa beslag.
 • Byta ut eller måla om utvändigt kan du dock inte göra – det underhållet står föreningen för.
 • Utbyte av vitvaror och porslin i toalett och badrum.
 • Målning av köksskåp, luckor och byte av kakel i kök.

Allt annat räknas som ombyggnad.

Om renovering och ombyggnad medför bullrig miljö ska du informera grannarna 1 vecka före arbetets utförande, inklusive hur lång tid arbetet beräknas ta. Bullriga och störande arbeten får endast utföras mellan 08.00 till 17.00 vardagar, ej helger.

Så här gör du

Om du planerar renovering eller ombyggnad ska du fylla i formuläret nedan. I samtliga fall ska även ett renovering/ombyggnadsavtal undertecknas av dig och styrelsen.

Här kan du ladda ner Renovering/Ombyggnadsavtal

Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

  Bostadsrättshavare

  Förnamn

  Personnummer

  E-post

  Efternamn

  Utdelningsadress

  Mobilnr

  Lägenhet

  Fastighetsbeteckning (Mässen 14 eller 15)

  Gatunummer

  Antal rum

  Gatuadress

  Lägenhetsnummer (se lägenhetsdörren)

  Antal toaletter

  Föreslagen åtgärd

  I lägenheten önskar jag göra följande ändringsarbeten/åtgärder:

  Bifoga en skiss på de ändringar/åtgärder som du önskar göra (filen får vara max 2 MB).

  Entreprenör som anlitas att utföra det huvudsakliga arbetet

  Org.nr.

  Omfattning

  Ändringar innefattar våtrum

  Entreprenör innehar gällande våtrumscertifiering

  Ändringar innefattar förändring av planlösning

  Ändringar innefattar håltagning i bärande väggar/konstruktion

  Bygganmälan och skiss bifogas

  Kvalitetsansvarig person och företag

  Org.nr.

  Bifoga bygganmälan (filen får vara max 2 MB).

  Underskrift och försäkran

  Ja

  Härmed försäkras att arbetet kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Störande arbeten kommer endast att ske vardagar mellan 08.00 - 17.00. Vid ingrepp i våtrum och/eller bärande väggar/konstruktion ombesörjes en protokollförd slutbesiktning av en auktoriserad besiktningsman.