Renovering, ombyggnad

Du får renovera och bygga om din lägenhet så länge det överensstämmer med föreningens stadgar. För all renovering och ombyggnad krävs dock styrelsens godkännande i förväg.

Regler för ombyggnad och renovering

Utöver föreningens stadgar ska gällande lagar, regler och byggnormer följas vid varje renovering och ombyggnad. Tänk på att om arbetet medför buller m.m. ska du informera grannarna 1 vecka före arbetets start, inklusive hur lång tid arbetet beräknas ta. Bullriga och störande arbeten får endast utföras mellan 08.00 och 17.00 vardagar, ej helger. Du får utförliga förhållningsregler i samband med att du ansöker om renovering eller ombyggnad (specificeras i Renoverings- och ombyggnadsavtal).

Så här går det till – steg för steg

 1. Fyll i och skicka in formuläret ”Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet” längre ned på denna sida. Formuläret tas emot av Storholmen, vår förvaltare. Storholmen kan ibland behöva återkomma till dig och be om kompletterande uppgifter om renoveringen.
 2. Storholmen skickar ett renoverings- och ombyggnadsavtal som du ska läsa igenom, skriva under och returnera.
 3. Storholmen skickar vidare handlingarna till styrelsen för beslut.
 4. Du får meddelande om styrelsens beslut. Om din ansökan har godkänts får du renoverings- och ombyggnadsavtalet i retur med styrelsens underskrift.
 5. Storholmen följer upp arbetet och begär in olika typer av dokumentation för arkivering.

Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

  Bostadsrättshavare

  Förnamn

  Personnummer

  E-post

  Efternamn

  Utdelningsadress

  Mobilnr

  Lägenhet

  Fastighetsbeteckning (Mässen 14 eller 15)

  Gatunummer

  Antal rum

  Gatuadress

  Lägenhetsnummer (se lägenhetsdörren)

  Antal toaletter

  Föreslagen åtgärd

  I lägenheten önskar jag göra följande ändringsarbeten/åtgärder:

  Bifoga en skiss på de ändringar/åtgärder som du önskar göra (filen får vara max 2 MB).

  Entreprenör som anlitas att utföra det huvudsakliga arbetet

  Org.nr.

  Omfattning

  Ändringar innefattar våtrum

  Entreprenör innehar gällande våtrumscertifiering

  Ändringar innefattar förändring av planlösning

  Ändringar innefattar håltagning i bärande väggar/konstruktion

  Bygganmälan och skiss bifogas

  Kvalitetsansvarig person och företag

  Org.nr.

  Bifoga bygganmälan (filen får vara max 2 MB).

  Underskrift och försäkran

  Ja

  Härmed försäkras att arbetet kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Störande arbeten kommer endast att ske vardagar mellan 08.00 - 17.00. Vid ingrepp i våtrum och/eller bärande väggar/konstruktion ombesörjes en protokollförd slutbesiktning av en auktoriserad besiktningsman.

  Skydda våra hissar vid renovering

  Var rädd om våra trapphus och hissar! För hissarna finns skyddsmattor som du ska använda vid flytt- och renoveringsarbeten. Du fäster dem enkelt på hissväggarna med hjälp av krokar – se bilderna. Hissmattorna förvaras i mattpiskrummet i källaren under Artillerigatan 86.