Sälja

Obligatorisk avflyttningstillsyn

Om du ska sälja din lägenhet ska avflyttningstillsyn vara gjord av förvaltaren före försäljningen. Du beställer en avflyttningstillsyn hos Storholmen. Ring 08-520 252 00, skicka ett mejl till info@storholmen.se eller använd formuläret på Storholmens webbplats. Föreningen svarar för kostnaden för avflyttningstillsynen.

Information till mäklare

Vi har sammanställt viktig information som mäklare behöver känna till, hänvisa din mäklare hit:

För mäklare

Några kom-ihåg:

  • Mäklare/säljare ska sända alla överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap/utträde till styrelsen för godkännande. Eventuella fullmakter ska bifogas i original.
  • Om det är ett dödsbo som säljer krävs intyg från Skatteverket och utdrag från registrerad bouppteckning som visar vem som är legal ägare av bostadsrätten som ska säljas.
  • Minsta delägarskap är 10 %.
  • Vid utflyttning: var aktsam om våra trapphus och hissar. För hissarna finns skyddsmattor till väggarna. De ska användas vid alla transporter av större föremål i hissen. Hissmattorna finns i mattpiskrummet i källaren under Artillerigatan 86.