Container för grovsopor

Container 2021

  • 26 januari
  • 13 april
  • 17 augusti
  • 5 oktober

Containern ställs upp utanför Artillerigatan 86, och står kvar i ett dygn.

Detta får du inte slänga i containern:

  • elektronikavfall (= föremål med sladd eller som är batteridrivna)
  • färg, kemikalier, oljor
  • bildäck
  • kyl, frys
  • batterier, ljuskällor
  • asbest.

Om du slänger något av detta i containern får föreningen betala en straffavgift.

Se även Återvinningsstationer.