Källsortering, återvinning

Tidningar, tidskrifter och reklamblad kan lämnas för återvinning i behållare i garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18. Här kan du också lämna kartonger för återvinning. Vik ihop kartongerna först så ryms det mer ryms i varje kärl. Du får inte ställa något på golvet. Du kan även lämna hushållsbatterier och glödlampor.

Observera att du inte får lämna någonting annat i återvinningsrummen.

Övrig återvinning

Glas, plast och metall, elektriska apparater, elektronik, miljöfarligt avfall och all övrig återvinning lämnar du på återvinningsstation, mobil miljöstation eller på närmaste återvinningscentral – här hittar du adresser till de närmaste.