Källsortering, återvinning

Källsortering för återvinning finns i garageinfarten Artillerigatan 78 eller i utrymmet via källargången på Armfeltsgatan 18.

Här kan du slänga:

  • tidningar och annat papper
  • kartonger – vik ihop kartongerna först så ryms det mer i varje kärl
  • små batterier
  • glödlampor.

Observera att du inte får lämna någonting annat i återvinningsrummen, och du får inte ställa något på golvet.

Glas, plast, metall och allt annat lämnar du på närmaste återvinningsstation.

Övrig återvinning

Glas, plast och metall, elektriska apparater, elektronik, miljöfarligt avfall och all övrig återvinning lämnar du på återvinningsstation, mobil miljöstation eller på närmaste återvinningscentral – här hittar du adresser till de närmaste.

Hantering av grovsopor