Mattrengöring

Ett utrymme för mattrengöring utrustat med en kraftig sugapparat finns längst in i källarkorridoren vid Artillerigatans uppgång 86.