Föreningsstämma

KALLELSE

Till ordinarie föreningsstämma i Brf Bäcken i Stockholm

Tid: tisdagen den 25 april 2017 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen Artillerigatan 78, ingång via källargången

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Årsredovisning 2016 påskriven

Motion till stämman 2017 – utr värmepum – solsell på taket

Styrelsen förslag till stämman -17 ang Tryggers motion

Valberedningens förslag