Fortsatt eldningsförbud

Sotning är genomförd och tack till alla er som tagit emot sotaren. Tyvärr är det fortfarande en hel del lägenheter där sotaren inte fått tillträde eller förråd på vinden där sotaren inte kommit in för att komma åt rökkanalerna för inspektion. Vindsförråden rör enbart Artillerigatan (samtliga berörda förrådsägare fick en särskild påminnelse i brevlådan). Styrelsen vill därför att du inte eldar i din eldstad tills vi fått protokoll från sotaren.

Mer information nästa vecka

Styrelsen återkommer nästa vecka med mer information om vilka som kan elda och var det inte är tillåtet då rökkanaler inte kunnat sotas och inspekteras. Vi får protokollet fredag den 8 december. Vi kommer också återkomma med datum då sotaren kan genomföra ett ”uppsamlingsheat”, för de som inte varit hemma samt hur de vindsförråd som varit blockerade ska hanteras.