Grillning

Grillning på balkongen är under inga omständigheter tillåtet. 
Det är i första hand av brandsäkerhetsskäl och även ett  ventilations problem.
Grill lukten tränger in i angränsande lägenheter.

Styrelsen