Hemförsäkring, Tele 2 och grillsäsong

Kolla din hemförsäkring

I den tryckta versionen av årsredovisningen för 2020 som delas ut inom kort finns tyvärr felaktig information om att föreningens fastighetsförsäkring inkluderar ett kollektivt bostadsrättstillägg. Detta stämmer alltså inte, och styrelsen beklagar detta feltryck. För att ha ett fullgott skydd för din lägenhet måste du alltid komplettera din hemförsäkring med en bostadsrättsförsäkring. Kontrollera din hemförsäkring och kontakta ditt försäkringsbolag om du behöver göra en komplettering.

Den korrekta versionen av årsredovisningen för 2020 kan du ladda ner här.

Com Hem och Tele 2 har gått ihop och heter nu Tele 2

Du behöver inte göra något – för dig som boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare. Ditt tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele 2.

Gå in på Tele 2:s webbplats om du vill läsa mer.

Nu börjar grillsäsongen

Kom ihåg att det inte är tillåtet att grilla på balkongen eller på föreningens tomtmark! Det innebär risk för brand, plus att matos kan störa dina grannar.