INBJUDAN

Alla medlemmar i Brf Bäcken är välkomna till ett informationsmöte och ”mingel” med styrelsen

Torsdagen den 7:e november kl 19 – ca 20.30.

i föreningens lokal på Artillerigatan 78, ingång via källargången. Föreningen bjuder på en enkel förtäring och något att dricka. Ingen föranmälan krävs.

Vi kommer att informera om aktuella ämnen bl. a. redovisa föreningens ekonomi, återstående arbeten med trapphusrenoveringen, hemsidan, hushållssopor, energifrågan, skyddsrummen, div driftsfrågor m.m.

Syftet med mötet är att under positiva former informera och umgås. Det finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen och förvaltaren, men inga formella beslut kommer att fattas.

Vi vill gärna ha frågor och förslag till ämnen!

Sänd dessa till info@brfbacken.com

Väl mött!
Styrelsen