INFORMATIONSMÖTE

Informationsmöte och “mingel” med styrelsen

tisdagen den 28:e november kl 19 – ca 21.

läs mer