Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Tid: onsdagen den 16 juni 2021 kl 18.00, med reservation för att datum kan komma att ändras med hänsyn till covid-19 och/eller myndigheters rekommendationer och beslut.

Plats: Östermalms Föreningsråd, Vallhallavägen 148, sal 1, Fältöverstens bortre hörn vid korsningen Vallhallavägen/Värtavägen.

Kallelse och årsredovisning får du i din brevlåda. Du kan också ladda ner dokumenten här:

Kallelse

Valberedningens förslag till styrelse

Årsredovisning 2020

Om du inte kan närvara

Om du inte har möjlighet att vara med på stämman kan du lämna en fullmakt till någon som då får föra din talan och rösta på stämman. Fullmakten kan du ladda ner här.  Fullmakten ska vara undertecknad av dig och ombudet måste ta med sig fullmakten till stämman.