Källsortering och återvinning – det här gäller

Det du kan lämna för återvinning i våra soprum är enbart:

  • tidningar och annat papper
  • kartonger – vik ihop kartongerna först så ryms det mer i varje kärl
  • små batterier
  • glödlampor.

Glas, plast, metall och allt annat lämnar du på närmaste återvinningsstation.

Tänk på:

  • Du får inte ställa något på golvet i soprummet.
  • Vid tömning av återvinningskärlen är det endast innehållet i dessa som tas om hand, ingenting annat. Om du lämnar avfall som inte hör hemma i soprummet är det oftast någon granne som får städa upp.
  • Felaktig källsortering kan resultera i extra kostnader för föreningen.