Kasta grovsopor 26 april

Den 26 april ställer vi upp containern för grovsopor utanför Artillerigatan 86. Vi vill passa på att tipsa om att det här är ett utmärkt tillfälle att rensa ut gamla cyklar, pulkor och annat som du inte vill ha kvar. Och om du vill ha dem kvar – förvara dem i ditt eget förråd. Du får inte förvara saker i vinds- eller källargångar eller i trapphus

Elektronikavfall eller miljöfarligt avfall
  • Du får inte slänga elektronikavfall eller miljöfarligt avfall i containern. Sådant slänger du på närmaste återvinningscentral eller mobil miljöstation.
  • Håll gärna koll på när den mobila miljöstationen är i kvarteren. Här kan du lämna ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista. Tips: sms:a mobila östermalm till 71501 så får du en kostnadsfri påminnelse när den mobila miljöstationen kommer till vårt område. Läs mer om om mobila miljöstationen och kolla turlistan.

Det här händer i vår trädgård

Under vårvintern har de stora lindarna vid Mässen 14 hamlats, marken vid cykelställen rengjorts och nya plattor har lagts vid östra delen av Mässen 15. Nästa steg i arbetet med trädgården är att rensa plattor, plantera buskar och åtgärda en del av muren bakom Mässen 14.