Märkning av dörrar.

Nu är källardörrarna märkta så man vet vilken portuppgång de tillhör både på Armfeltsgatan och Artillerigatan efter önskemål som kom till styrelsen inför föreningsmötet i november 2015.